Aluminum Alloy Ship (Fisheries Patrol Boat)

Location: Miyagi


Main Items
Aggregate Tonnage: 4.9ton
Length: 10.10m
Width: 2.77m
Depth: 0.88m
Main Engine: 40P.S
(Diesel Engine)

<< HomeNEXT>>
Port of Kesennuma, Miyagi, Japan   Takahashi Kogyo co., ltd